Cerrahpaşa Hocaları Türkiye’ye Ders Verecek

ÖNEMLİ DUYURU

Prof. Hasan YAZICI ve Prof. Hüsrev HATEMİ
Katılımları ile

İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesinin sonuçlarını geniş kapsamlı olarak değerlendirileceği “Cerrahpaşalı ve Üniversiteli olmak” Konferansı,

30 Nisan Pazartesi saat 15.30’da İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlık binası önünde,
Tüm CTF ve İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim üyeleri ve öğrencilerini katılımı ile yapılacaktır.

5.000 Akademisyen İmzaladı

SAYIN BASIN MENSUBU

5.000 Akademisyen İmzaladı – Üniversiteler bölünerek değil birleşerek güçlenir
İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere, üniversitelerimizi bölerek zayıflatan yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmiştir.

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ girişimini 23 Nisan’da başlatan, 

Prof. Hasan YAZICI, Prof. Orhan ARIOĞUL, Prof. Bülent BERKARDA, Prof. Olcay NEYZİ, Prof. Hüsrev HATEMİ, Prof. Kemal ALEMDAROĞLU, Prof. Mesut PARLAK, Prof. Hüseyin HATEMİ, Prof. Kemal ALTAŞ, ve Prof. Rukiye Eker ÖMEROĞLU’nun,

Kuruluş yıldönümünde Milli Egemenliğin Kurumu TBMM’ne yetkilerini kullanması çağrısı ile aşağıdaki bildiri imzaya açılmıştır.

Kısa sürede, içinde Rektörlük, Dekanlık, Ana Dal başkanlığı görevi yapmış ve yapmakta olan beş bini aşkın Profesör, Doçent, Uzman Dr., Tıp öğrencisi tarafından imzalanmış ve imzalanmaya devam edilmektedir.

Kamuoyuna Saygı ile duyururuz.

BİLDİRİ ÖZETİ:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA,

İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere, üniversitelerimizi bölerek zayıflatan yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmiştir.

TBMM’den talebimiz, Tasarıyı komisyona geri göndermesi ve tekrar değerlendirilmesi için yetkilerini kullanmasıdır.

Bilimin kılavuzluğunda ilerleyerek, eğitime ve üretime dayanan güçlü Türkiye’yi inşa edebileceğimize güvenimiz tamdır.

TAM METİN: 

Türkiye’nin Üniversiteleri Bölünerek Değil Birleşerek Güçlenecektir

İMZALAYANLAR: 

İmzalayanlar

Sn. Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları hkk. 29.04.2018

BASINA VE KAMUOYUNA

Sayın Cumhurbaşkanı’nın 29.04.2018 (bugün) İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesi ile ilgili tasarıyı savunurken yaptığı açıklamalar hakkındaki değerlendirmemiz aşağıdadır.

İstanbul Üniversitesi, yüzbini aşkın gencimizi eğiten, Milli ekonomiye katma değer yaratan Büyük ölçekli yerli projeler üreten yapısı ile dünyanın en büyük üniversiteleri içindedir.

İstanbul Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük ölçekli Eğitim ve Bilim üretimini, kamu yararı ilkesi ile, yüzü aşkın Fakülte, Enstitüsü ve Araştırma Merkezinin, başta öğretim üyesi birikimi olmak üzere tüm imkan, kabiliyet ve kaynaklarını son damlasına kadar birleştirerek, ortak kullanarak gerçekleştirebilmektedir.

İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesi, zaten kıt olan kaynakların parçalanarak, etkin ve verimli kullanımını engelleyecek;

Her iki üniversitenin Eğitim ve Bilim üretimi toplamı;

Öğrenci eğitimi, yerli proje sayısı ve niteliği;

İÜ’nin mevcut üretiminin altına düşecektir.

Eğitim-Bilim kurumlarının ölçek-üretim kapasitesi ile ilgili yapılan araştırma sonuçları ve uluslararası deneyimleri bu yöndedir.

Bölme ısrarı, Türkiye’nin ihtiyacı olan bilim ve eğitim üretimine ilk sonuçları Birkaç yıl içinde görülecek ağır darbeler indirecektir.

Türkiye Cumhuriyeti bilimin kılavuzluğunda ilerlediği ölçüde;

Bilime, Eğitime ve Üretime dayanan güçlü Türkiye’yi inşa edebileceğimize;

Vatanımızın bütünlüğünü, Milletimizin birliğini ve Devletimizin bağımsızlığını koruyup geliştirebileceğimize inancımız tamdır.

Saygı ile Kamuoyuna duyururuz

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ GİRİŞİMİ

ÖNEMLİ DUYURU

Prof. Hasan YAZICI ve Prof. Hüsrev HATEMİ

Katılımları ile

İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesinin sonuçlarını geniş kapsamlı olarak değerlendirileceği “Cerrahpaşalı ve Üniversiteli olmak” Konferansı,

30 Nisan Pazartesi saat 15.30’da

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlık binası önünde,

Tüm CTF ve İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim üyeleri ve öğrencilerini katılımı ile yapılacaktır.

Kısa sürede, içinde Rektörlük, Dekanlık, Ana Dal başkanlığı görevi yapmış ve yapmakta olan yedi bini aşkın Profesör, Doçent, Uzman Dr., Tıp öğrencisi tarafından imzalanmış ve imzalanmaya devam edilmekte olan Bildiri için https://turkiyeuniversiteleri.org/

İletişim;

bilgi@turkiyeuniversiteleri.org

Kırgınız, Küskünüz, Çok Üzgünüz

Dünya akademik çevrelerinde, Türkiye’den bildiğiniz üniversiteler hangileridir diye sorarsanız eminim en başta İstanbul Üniversitesi’ni söylerler. İstanbul Üniversitesinin temelleri, İstanbul’un bilim ve kültür şehri olmasını isteyen Fatih Sultan Mehmet’in İstanbulu fethettiği 1453 yılına kadar dayanır. 600 yıla yakın bir tarihi ile İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin bu alanda en köklü en prestijli kurumları arasında birinci sırada yer almaktadır. Dünya üniversiteleri sıralamasında ilk beş yüz üniversite arasına Türkiye’den bir tek üniversite girebilmiştir ki o da İstanbul Üniversitesi’dir. Üniversitemiz Memleketimiz’de bilimin, ilmin gelişmesinde amiral gemisi görevi yaparak diğer üniversitelerimizin kurulmasına, gelişmesine öncülük etmiştir.

Bugün ismini duyurmuş popülaritesi yüksek özel vakıf üniversiteleri, akademik kadrolarını çoğunlukla İstanbul Üniversitesinden öğretim üyesi devşirerek kurmuşlardır ve kurmaktadırlar. Ardı ardına açılan bu üniversiteler, ekonomik olarak sıkıntıda olan devlet üniversitesi öğretim üyeleri için cazibe merkezi olmuşlardır. Özellikle tıp fakülteleri sağlıkta dönüşümden son derece muzdarip olmuşlar neredeyse sırf bu yüzden çok değerli öğretim üyelerinin yarısını kaybetmişlerdir. Öğretim üyesi gücünün önemli bir kısmını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, ekonomik zorluklarına rağmen dimdik ayakta kalabilmişler ve hizmetlerini hiçbir aksaklığa meydan vermeden yerine getirebilmişlerdir. Üniversitemiz’in bugün sahibi olduğu gerek ulusal, gerekse uluslararası akademik prestijinde en önemli katkıyı bu fakültelerimiz ve bu fakültelerden yetişenler sağlamaktadırlar.
İki fakülte arasında kardeşlik dostluk bağları olduğu gibi tatlı bir rekabetin de olması üniversiteye akademik olarak büyük kazanımlar sağlamaktadır.

ÖSS sınavında en başarılı öğrenciler Cerrahpaşa Tıp Fakültesini tercih etmekteler, TUS sınavında Türkiye sıralamasında derece yapan mezunlarımız, her yıl haklı olarak gururlanmamıza vesile olmaktadırlar.

Bazı köklü devlet ünivetsitelerinin bölünerek on beş yeni üniversite kurulacağı yönündeki haberin gündeme düşmesi üzerinden bir hafta geçti. Çarşamba günü, komisyondan döneceğini umduğumuz YÖK teklifi maalesef Milli Eğitim komisyonunda görüşülüp, kanun tasarısı haline getirilerek Meclis Genel Kurulu’na gönderilmiştir.

Yeniden yapılanmanın her türlü zorluğuna rağmen, hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirmek için büyük bir özveri ile çalıştığımız kurumumuzun,İstanbul Ünivetsitesi’nden ayrılarak yeni kurulacak İstanbul Üniversitesi ( Cerrahpaşa )’ya bağlanacağı haberi bizleri ziyadesi ile üzmüş, günlerdir sesimizi duyurmaya çalıştığımız halde bizi duymayan yetkililere kırgınlık ve küskünlük duygularımızla tekrar sesleniyoruz İstanbul Ünivetsite’mizi bölmeyin, Cerrahpaşa’mıza kıymayın.
Bu tasarı yasalaşırsa İstanbul Üniversite’si çok önemli bir lokomotifini kaybedecek,ruhunu tarihinden ve köklerinden alan Cerrahpaşa sıradanlaşma, hatta yok olma tehlikesi ile yüz yüze kalacaktır.

Prof. Dr. Salih Pekmezci

Türkiye’nin üniversiteleri bölünerek değil birleşerek güçlenecektir


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA,

İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere, üniversitelerimizi bölerek zayıflatan yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmiştir.

TBMM’den talebimiz, Tasarı’yı komisyona geri göndermesi ve tekrar değerlendirilmesi için yetkilerini kullanmasıdır.

Bilimin kılavuzluğunda ilerleyerek, eğitime ve üretime dayanan güçlü Türkiye’yi inşa edebileceğimize güvenimiz tamdır.‎ (TAM METİN)

*imzalama sırasına göre

Prof. HASAN YAZICI Prof. ORHAN ARIOĞUL
Prof. BÜLENT BERKARDAProf. OLCAY NEYZİ
Prof. HÜSREV HATEMİProf. KEMAL ALEMDAROĞLU
Prof. MESUT PARLAK
Prof. HÜSEYİN HATEMİ
Prof. KEMAL ALTAŞ Prof. RUKİYE EKER ÖMEROĞLU
Prof. TÜLİN OYGÜR Prof. FERİT BERNAY

imzalayanlar listesi

İMZA KAMPANYASINA AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURARAK DESTEK VER!

Cerrahpaşa Parantez İçine Alınamaz

yazılarınızı bize yollayın yayınlayalım bilgi@turkiyeuniversiteleri.org

Bu gün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dekanı ve yardımcıları, Başhekimi ve yardımcıları, akademisyenleri, asistanları, uzmanları, mezunları, öğrencileri, hemşireleri, personeli, hastaları hep birlikte tek vücut olup İstanbul Üniversitesi’nin bölünmemesi için yetkililere seslendik. Hiçbir siyasi söylem ve slogan atmadan bu bölme girişiminden duyduğumuz endişeleri dile getirdik.

Bugün 1981 yılında öğrenci olarak ilk adımımı attığım Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde toplam 37 yıllık sürede bir ilkin yaşandığına şahit oldum. Biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ailesi olarak her ne kadar farklı görüş ve düşüncelerde olsakta söz konusu ünivetsitemiz ve fakültemiz olduğunda birbirimize nasıl da kenetlenebildiğimizi gösterdik. Daha önce herhangi bir sebeple bu kadar farklı görüş ve düşüncede insanın tek bir amaç için bir araya geldiğine hiç şahit olmadım diyebilirim. Bu arada İstanbul Tıp Fakültesi ve diğer fakültelerimizin öğretim üyeleri ve çalışanlarından gelip bize destek verenlere minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

En önemli mesajımız “Cerrahpaşa parantez içine alınamaz, alınmamalı, köklerinden ayrılmamalı” olmuştur.

Yetkililere bir kez daha seslenerek; Türkiye üniversitelerinin anası olan ulu çınar İstanbul Üniversitesi’ni köklerinden ayırmayın, kıymayın Cerrahpaşa’mıza diyorum.

Prof. Dr. Salih Pekmezci