Türkiye Üniversiteleri Bildirisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Öğretim üyelerimizin ‘Üniversitelerimizi bölerek zayıflatmayalım’ çağrısını özenle değerlendirerek yasanın karar oylamasını 3 Mayıs’da tehir etmişdi. 8 Mayıs’da yapılacak oturumda, başta Öğrencilerimiz ve Öğretim Üyelerimiz olmak üzere Türk Milleti’nin “Üniversitelerimizi Bölmeyelim, İki yüz yılı aşkın birikimi dağıtmayalım” uyarısını özenle değerlendireceğini umuyor; Meclisimize GÜVENİYORUZ.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Üniversitelerimizi güçlendirme yolunda şükranlarımızı sunarız.

Üniversitelerin Bölünmesi Tasarısı geri çekilsin Türkiye Üniversite Şurası toplansın

Sayın YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın bugün (03.05.2018) basında, üniversitelerin bölünmesiyle ilgili yer alan açıklamasın (1) hakkında değerlendirmemiz aşağıdadır:

Prof. Yekta Saraç; 

“Yükseköğretim ’in içinde bulunduğu güçlükleri fırsata dönüştürmemiz lazım” diyerek, devamında, İstanbul Üniversitesi ve kurulması planlanan İstanbul Cerrahpaşa üniversitelerine yeni bir model kurguladıklarını, bu modelin her iki üniversite için akademik konularda ve alanlarda birlikte yönetişim sergileyebilecekleri daha özerk bir sistemi peşi sıra getireceğini savunmaktadır.

“Öğrenci yoğunluğu, bölgesel kalkınmaya katkı sağlama, yeni üniversiteleri misyon ve ihtisas üniversiteleri haline getirme, bazı üniversitelerimiz ise başarılı araştırmalar yapmasına rağmen  çok sayıda açılmış meslek yüksek okullarıyla (MYO) boğulma”;

İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesi hakkında; “Aceleye getirildi’, ‘Tartışılmalıydı’ deniliyor. Acaba öyle mi? Yaklaşık 10 senedir bu konunun İstanbul Üniversitesi’nde tartışıldığını, üç rektörlük döneminde gündemde olduğunu, kurullarda zaman zaman meselenin irdelendiğini herkes bilir”;

“İstanbul Üniversitesi geniş ‘bir coğrafyaya yayılmış’ durumda. Bu yönetimde bir zafiyet meydana getiriyor. Diğer taraftan sayısal büyüklük bazen olumlu sonuçlar doğurur ama buradaki büyüme, rektörlüğün son yıllardaki önemli gayretlerine ve başarılarına rağmen sıçrama yapmasına mani oluyor”.

Sayın YÖK Başkanı’nın, sorun ve çözümler arasındaki bilimsel bağlantıları derinlemesine değerlendirmede ve mevcut üniversite yönetimlerinin etkinliğinde güçlükler ile karşılaştığı; anlaşılmaktadır.

Üniversitelerimizin, Türkiye’nin ihtiyacı olan bilim ve eğitim üretimini sürdürmek ve geliştirmek, öğretim üyesi birikimi başta olmak üzere, kaynakları birleştirerek etkin ve verimli kullanımın önünü açmak; geniş bir bilimsel istişareyi gerektiği açıktır.

Bu amaç ile, TBMM’de görüşülmekte olan Tasarının geri çekilmesi ve en kısa sürede, üniversitelerimizin ve bilimsel araştırma kurumlarımızın hukuki ve meşru katkıları alınmak üzere; yönetici görevlerde olmayan Öğretim Üyelerimizin de katılacağı, “Türkiye Üniversite Şurası” toplanmasının, Türkiye’nin birikimini birleştireceği ve seferber edebileceği görüşündeyiz.

(1) İstanbul Üniversitesi’nde yeni bir model deneyeceğiz

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/istanbul-universitesinde-yeni-bir-model-deneyecegiz-40824170

 

İstanbul Üniversitesi Oldu Bittiye Kurban Edilmemeli

Öğrencisi olabilme hayali ve arzusu ile çocukluğunu, gençliğini doya doya yaşayamadan çalıştığın, amfilerinde yıllar boyu dirsek çürüttüğün, değerine değer katmak için kafa yorduğun emek verdiğin, seni bu günlere getirmiş, neredeyse kişiliğinle özdeşleşmiş, sana kurumsal bir ruh kazandırmış, dünyada kendine has ekolü ve marka değeri olan kurumun için birden bire hayati öneme haiz bir değişikliğe gidiliyor, sen de bu değişime haklı gerekçelerle demokratik yollardan itiraz edemeyeceksin!

Bu ne ideolojik ne de siyasi bir karşı duruştur. Objektif gerekçelere ilaveten duygusal bir tepki de söz konusudur ve yukarıda bahsettiğim nedenlerden dolayı tamamen haklıdır, aslında böyle bir tepkinin olmaması anormaldir.

Neden karşı olduğumuz yaklaşık on gündür çok açık seçik ortaya konulmuştur; ama neden ünivetsite bölünüyor, bu bölünmenin reel olarak ne faydalar sağlayacağı bir türlü altı çizilerek ne kamuoyuna, ne de üniversitenin bileşenlerine anlatılamıyor.

İşin ilginç tarafı bu bölme projesinin iki yıl öncesinden hazırlandığı ve bekletildiği bilgisidir ki bu bizleri daha da derinden sarsmıştır. O zaman neden bu fikir gündeme getirilip ünivetsite bileşenleri ile tartışmaya açılmadı demeden geçemiyor insan.

Öğrenci sayısı çok fazla deniliyor, bölünme olunca İstanbul üniversitesinden ayrılan fakülteler bütün kadro ve donanımları ile oluşturulan ikinci üniversiteye bağlanacağı için, aynı gerekçe, kurulan yeni üniversite için de geçerli olacaktır. Geride kalan İstanbul Üniversitesi öğrenci sayısı yarıya inmiş olsada, lokomotif görevi üstlenmiş fakültelerini kaybettiğinden öğrenci yoğunluğu bakımından bir avantaj sağlayamayacaktır. Öğrenci sayısının fazlalığı gerçekten sorun ise üniversiteye neden fazla öğrenci alınıyor, kapasitesi neyse o kadar alınsın. Ülkemizin üniversite ihtiyacı, köklü üniversiteleri bölerek karşılanamaz. Ancak bütün fakülteleri ile yeni üniversiteler kurularak bu ihtiyaç karşılanabilir. Öğretim üyesi ihtiyacı köklü üniversiteler de yetiştirilerek ve bu süre için de köklü üniversitelerden afiliasyonlarla sağlanabilir. Çok hantal, şişirilmiş, hatta şişman gibi sıfatlar eklenerek maalesef Üniversitemiz’e haksızlık yapılmaktadır. Bu duruma gelinmesinde en önemli faktörün ne olduğunu burada yazmaya gerek yok. Bu da ayrı bir tartışma konusudur. Bunun çözümü yalnızca bölmek olamaz. Mevcut fakültelerin tüzel kişilikleri, kimlikleri değiştirilmeden üniversiteleri kompakt bir şekilde küçültmek te mümkün olabilir. 565 yıllık geçmişi ve uluslararası edinilen prestiji, marka değerini ismi ne olursa olsun ikinci üniversiteye taşımak ve uluslararası ilgili kuruluşlara kabul ettirebilmek mümkün değildir. O nedenledir ki bu bölünme girişimine en çok karşı çıkan ünivetsiteler veya fakülteler uluslararası prestijleri üst düzey olanlardır. Tarihimizi, çok emek verdiğimiz ulusal ve uluslararası edinimlerimizi kaybetmemek için çabalıyoruz. Aslında en önemli karşı çıkış sebebimiz de budur.

Velhasıl nereden bakarsak bakalım üniversitemizin bölünmesi ile ilgili yasa tasarısını anlamak mümkün olmuyor.

Önemli bir husus ta bu bölme ile ilgili taslak metinin iki senedir YÖK te hazır olduğu bilgisine rağmen, bu günkü krizin ana merkezinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin olmasının esas nedeni, Çapa Tıp Fakülteli öğretim üye ve yöneticilerden oluşan beş kişilik bir heyetin girişimi ile, ilk metinde Çapa’nın ayrılması gündemde iken bir gün sonra bu girişim neticesinde Cerrahpaşa’nın İstanbul Üniversitesi’nden ayrılmasına karar verilmesidir ki bu ani değişiklik bu tasarının ne kadar esaslı bir gerekçeye dayandığını da göstermektedir.

İstanbul üniversitesi, bütün fakülte, enstitü ve yüksek okulları ile bir bütündür, yaşayan dinamik bir organizmadır, oldu bittiye getirilerek bölünmemelidir. Üniversitemiz bahsi geçen mevcut problemleri aşabilecek yeterli beyin gücüne, kabiliyete ve 565 yıllık tecrübeye sahiptir. Yeterki yasa koyucularımız, üniversitenin önünü açsınlar…

Prof. Dr. Salih Pekmezci

Cerrahpaşa Hocaları Türkiye’ye Ders Verecek

ÖNEMLİ DUYURU

Prof. Hasan YAZICI ve Prof. Hüsrev HATEMİ
Katılımları ile

İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesinin sonuçlarını geniş kapsamlı olarak değerlendirileceği “Cerrahpaşalı ve Üniversiteli olmak” Konferansı,

30 Nisan Pazartesi saat 15.30’da İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlık binası önünde,
Tüm CTF ve İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim üyeleri ve öğrencilerini katılımı ile yapılacaktır.

5.000 Akademisyen İmzaladı

SAYIN BASIN MENSUBU

5.000 Akademisyen İmzaladı – Üniversiteler bölünerek değil birleşerek güçlenir
İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere, üniversitelerimizi bölerek zayıflatan yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmiştir.

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ girişimini 23 Nisan’da başlatan, 

Prof. Hasan YAZICI, Prof. Orhan ARIOĞUL, Prof. Bülent BERKARDA, Prof. Olcay NEYZİ, Prof. Hüsrev HATEMİ, Prof. Kemal ALEMDAROĞLU, Prof. Mesut PARLAK, Prof. Hüseyin HATEMİ, Prof. Kemal ALTAŞ, ve Prof. Rukiye Eker ÖMEROĞLU’nun,

Kuruluş yıldönümünde Milli Egemenliğin Kurumu TBMM’ne yetkilerini kullanması çağrısı ile aşağıdaki bildiri imzaya açılmıştır.

Kısa sürede, içinde Rektörlük, Dekanlık, Ana Dal başkanlığı görevi yapmış ve yapmakta olan beş bini aşkın Profesör, Doçent, Uzman Dr., Tıp öğrencisi tarafından imzalanmış ve imzalanmaya devam edilmektedir.

Kamuoyuna Saygı ile duyururuz.

BİLDİRİ ÖZETİ:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA,

İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere, üniversitelerimizi bölerek zayıflatan yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmiştir.

TBMM’den talebimiz, Tasarıyı komisyona geri göndermesi ve tekrar değerlendirilmesi için yetkilerini kullanmasıdır.

Bilimin kılavuzluğunda ilerleyerek, eğitime ve üretime dayanan güçlü Türkiye’yi inşa edebileceğimize güvenimiz tamdır.

TAM METİN: 

Türkiye’nin Üniversiteleri Bölünerek Değil Birleşerek Güçlenecektir

İMZALAYANLAR: 

İmzalayanlar

Sn. Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları hkk. 29.04.2018

BASINA VE KAMUOYUNA

Sayın Cumhurbaşkanı’nın 29.04.2018 (bugün) İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesi ile ilgili tasarıyı savunurken yaptığı açıklamalar hakkındaki değerlendirmemiz aşağıdadır.

İstanbul Üniversitesi, yüzbini aşkın gencimizi eğiten, Milli ekonomiye katma değer yaratan Büyük ölçekli yerli projeler üreten yapısı ile dünyanın en büyük üniversiteleri içindedir.

İstanbul Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük ölçekli Eğitim ve Bilim üretimini, kamu yararı ilkesi ile, yüzü aşkın Fakülte, Enstitüsü ve Araştırma Merkezinin, başta öğretim üyesi birikimi olmak üzere tüm imkan, kabiliyet ve kaynaklarını son damlasına kadar birleştirerek, ortak kullanarak gerçekleştirebilmektedir.

İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesi, zaten kıt olan kaynakların parçalanarak, etkin ve verimli kullanımını engelleyecek;

Her iki üniversitenin Eğitim ve Bilim üretimi toplamı;

Öğrenci eğitimi, yerli proje sayısı ve niteliği;

İÜ’nin mevcut üretiminin altına düşecektir.

Eğitim-Bilim kurumlarının ölçek-üretim kapasitesi ile ilgili yapılan araştırma sonuçları ve uluslararası deneyimleri bu yöndedir.

Bölme ısrarı, Türkiye’nin ihtiyacı olan bilim ve eğitim üretimine ilk sonuçları Birkaç yıl içinde görülecek ağır darbeler indirecektir.

Türkiye Cumhuriyeti bilimin kılavuzluğunda ilerlediği ölçüde;

Bilime, Eğitime ve Üretime dayanan güçlü Türkiye’yi inşa edebileceğimize;

Vatanımızın bütünlüğünü, Milletimizin birliğini ve Devletimizin bağımsızlığını koruyup geliştirebileceğimize inancımız tamdır.

Saygı ile Kamuoyuna duyururuz

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ GİRİŞİMİ

ÖNEMLİ DUYURU

Prof. Hasan YAZICI ve Prof. Hüsrev HATEMİ

Katılımları ile

İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesinin sonuçlarını geniş kapsamlı olarak değerlendirileceği “Cerrahpaşalı ve Üniversiteli olmak” Konferansı,

30 Nisan Pazartesi saat 15.30’da

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlık binası önünde,

Tüm CTF ve İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim üyeleri ve öğrencilerini katılımı ile yapılacaktır.

Kısa sürede, içinde Rektörlük, Dekanlık, Ana Dal başkanlığı görevi yapmış ve yapmakta olan yedi bini aşkın Profesör, Doçent, Uzman Dr., Tıp öğrencisi tarafından imzalanmış ve imzalanmaya devam edilmekte olan Bildiri için https://turkiyeuniversiteleri.org/

İletişim;

bilgi@turkiyeuniversiteleri.org

Kırgınız, Küskünüz, Çok Üzgünüz

Dünya akademik çevrelerinde, Türkiye’den bildiğiniz üniversiteler hangileridir diye sorarsanız eminim en başta İstanbul Üniversitesi’ni söylerler. İstanbul Üniversitesinin temelleri, İstanbul’un bilim ve kültür şehri olmasını isteyen Fatih Sultan Mehmet’in İstanbulu fethettiği 1453 yılına kadar dayanır. 600 yıla yakın bir tarihi ile İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin bu alanda en köklü en prestijli kurumları arasında birinci sırada yer almaktadır. Dünya üniversiteleri sıralamasında ilk beş yüz üniversite arasına Türkiye’den bir tek üniversite girebilmiştir ki o da İstanbul Üniversitesi’dir. Üniversitemiz Memleketimiz’de bilimin, ilmin gelişmesinde amiral gemisi görevi yaparak diğer üniversitelerimizin kurulmasına, gelişmesine öncülük etmiştir.

Bugün ismini duyurmuş popülaritesi yüksek özel vakıf üniversiteleri, akademik kadrolarını çoğunlukla İstanbul Üniversitesinden öğretim üyesi devşirerek kurmuşlardır ve kurmaktadırlar. Ardı ardına açılan bu üniversiteler, ekonomik olarak sıkıntıda olan devlet üniversitesi öğretim üyeleri için cazibe merkezi olmuşlardır. Özellikle tıp fakülteleri sağlıkta dönüşümden son derece muzdarip olmuşlar neredeyse sırf bu yüzden çok değerli öğretim üyelerinin yarısını kaybetmişlerdir. Öğretim üyesi gücünün önemli bir kısmını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, ekonomik zorluklarına rağmen dimdik ayakta kalabilmişler ve hizmetlerini hiçbir aksaklığa meydan vermeden yerine getirebilmişlerdir. Üniversitemiz’in bugün sahibi olduğu gerek ulusal, gerekse uluslararası akademik prestijinde en önemli katkıyı bu fakültelerimiz ve bu fakültelerden yetişenler sağlamaktadırlar.
İki fakülte arasında kardeşlik dostluk bağları olduğu gibi tatlı bir rekabetin de olması üniversiteye akademik olarak büyük kazanımlar sağlamaktadır.

ÖSS sınavında en başarılı öğrenciler Cerrahpaşa Tıp Fakültesini tercih etmekteler, TUS sınavında Türkiye sıralamasında derece yapan mezunlarımız, her yıl haklı olarak gururlanmamıza vesile olmaktadırlar.

Bazı köklü devlet ünivetsitelerinin bölünerek on beş yeni üniversite kurulacağı yönündeki haberin gündeme düşmesi üzerinden bir hafta geçti. Çarşamba günü, komisyondan döneceğini umduğumuz YÖK teklifi maalesef Milli Eğitim komisyonunda görüşülüp, kanun tasarısı haline getirilerek Meclis Genel Kurulu’na gönderilmiştir.

Yeniden yapılanmanın her türlü zorluğuna rağmen, hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirmek için büyük bir özveri ile çalıştığımız kurumumuzun,İstanbul Ünivetsitesi’nden ayrılarak yeni kurulacak İstanbul Üniversitesi ( Cerrahpaşa )’ya bağlanacağı haberi bizleri ziyadesi ile üzmüş, günlerdir sesimizi duyurmaya çalıştığımız halde bizi duymayan yetkililere kırgınlık ve küskünlük duygularımızla tekrar sesleniyoruz İstanbul Ünivetsite’mizi bölmeyin, Cerrahpaşa’mıza kıymayın.
Bu tasarı yasalaşırsa İstanbul Üniversite’si çok önemli bir lokomotifini kaybedecek,ruhunu tarihinden ve köklerinden alan Cerrahpaşa sıradanlaşma, hatta yok olma tehlikesi ile yüz yüze kalacaktır.

Prof. Dr. Salih Pekmezci