Üniversitelerin Bölünmesi Tasarısı geri çekilsin Türkiye Üniversite Şurası toplansın

Sayın YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın bugün (03.05.2018) basında, üniversitelerin bölünmesiyle ilgili yer alan açıklamasın (1) hakkında değerlendirmemiz aşağıdadır:

Prof. Yekta Saraç; 

“Yükseköğretim ’in içinde bulunduğu güçlükleri fırsata dönüştürmemiz lazım” diyerek, devamında, İstanbul Üniversitesi ve kurulması planlanan İstanbul Cerrahpaşa üniversitelerine yeni bir model kurguladıklarını, bu modelin her iki üniversite için akademik konularda ve alanlarda birlikte yönetişim sergileyebilecekleri daha özerk bir sistemi peşi sıra getireceğini savunmaktadır.

“Öğrenci yoğunluğu, bölgesel kalkınmaya katkı sağlama, yeni üniversiteleri misyon ve ihtisas üniversiteleri haline getirme, bazı üniversitelerimiz ise başarılı araştırmalar yapmasına rağmen  çok sayıda açılmış meslek yüksek okullarıyla (MYO) boğulma”;

İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesi hakkında; “Aceleye getirildi’, ‘Tartışılmalıydı’ deniliyor. Acaba öyle mi? Yaklaşık 10 senedir bu konunun İstanbul Üniversitesi’nde tartışıldığını, üç rektörlük döneminde gündemde olduğunu, kurullarda zaman zaman meselenin irdelendiğini herkes bilir”;

“İstanbul Üniversitesi geniş ‘bir coğrafyaya yayılmış’ durumda. Bu yönetimde bir zafiyet meydana getiriyor. Diğer taraftan sayısal büyüklük bazen olumlu sonuçlar doğurur ama buradaki büyüme, rektörlüğün son yıllardaki önemli gayretlerine ve başarılarına rağmen sıçrama yapmasına mani oluyor”.

Sayın YÖK Başkanı’nın, sorun ve çözümler arasındaki bilimsel bağlantıları derinlemesine değerlendirmede ve mevcut üniversite yönetimlerinin etkinliğinde güçlükler ile karşılaştığı; anlaşılmaktadır.

Üniversitelerimizin, Türkiye’nin ihtiyacı olan bilim ve eğitim üretimini sürdürmek ve geliştirmek, öğretim üyesi birikimi başta olmak üzere, kaynakları birleştirerek etkin ve verimli kullanımın önünü açmak; geniş bir bilimsel istişareyi gerektiği açıktır.

Bu amaç ile, TBMM’de görüşülmekte olan Tasarının geri çekilmesi ve en kısa sürede, üniversitelerimizin ve bilimsel araştırma kurumlarımızın hukuki ve meşru katkıları alınmak üzere; yönetici görevlerde olmayan Öğretim Üyelerimizin de katılacağı, “Türkiye Üniversite Şurası” toplanmasının, Türkiye’nin birikimini birleştireceği ve seferber edebileceği görüşündeyiz.

(1) İstanbul Üniversitesi’nde yeni bir model deneyeceğiz

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/istanbul-universitesinde-yeni-bir-model-deneyecegiz-40824170

 

Cerrahpaşa Hocaları Türkiye’ye Ders Verecek

ÖNEMLİ DUYURU

Prof. Hasan YAZICI ve Prof. Hüsrev HATEMİ
Katılımları ile

İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesinin sonuçlarını geniş kapsamlı olarak değerlendirileceği “Cerrahpaşalı ve Üniversiteli olmak” Konferansı,

30 Nisan Pazartesi saat 15.30’da İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlık binası önünde,
Tüm CTF ve İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim üyeleri ve öğrencilerini katılımı ile yapılacaktır.

5.000 Akademisyen İmzaladı

SAYIN BASIN MENSUBU

5.000 Akademisyen İmzaladı – Üniversiteler bölünerek değil birleşerek güçlenir
İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere, üniversitelerimizi bölerek zayıflatan yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmiştir.

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ girişimini 23 Nisan’da başlatan, 

Prof. Hasan YAZICI, Prof. Orhan ARIOĞUL, Prof. Bülent BERKARDA, Prof. Olcay NEYZİ, Prof. Hüsrev HATEMİ, Prof. Kemal ALEMDAROĞLU, Prof. Mesut PARLAK, Prof. Hüseyin HATEMİ, Prof. Kemal ALTAŞ, ve Prof. Rukiye Eker ÖMEROĞLU’nun,

Kuruluş yıldönümünde Milli Egemenliğin Kurumu TBMM’ne yetkilerini kullanması çağrısı ile aşağıdaki bildiri imzaya açılmıştır.

Kısa sürede, içinde Rektörlük, Dekanlık, Ana Dal başkanlığı görevi yapmış ve yapmakta olan beş bini aşkın Profesör, Doçent, Uzman Dr., Tıp öğrencisi tarafından imzalanmış ve imzalanmaya devam edilmektedir.

Kamuoyuna Saygı ile duyururuz.

BİLDİRİ ÖZETİ:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA,

İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere, üniversitelerimizi bölerek zayıflatan yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmiştir.

TBMM’den talebimiz, Tasarıyı komisyona geri göndermesi ve tekrar değerlendirilmesi için yetkilerini kullanmasıdır.

Bilimin kılavuzluğunda ilerleyerek, eğitime ve üretime dayanan güçlü Türkiye’yi inşa edebileceğimize güvenimiz tamdır.

TAM METİN: 

Türkiye’nin Üniversiteleri Bölünerek Değil Birleşerek Güçlenecektir

İMZALAYANLAR: 

İmzalayanlar

Sn. Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları hkk. 29.04.2018

BASINA VE KAMUOYUNA

Sayın Cumhurbaşkanı’nın 29.04.2018 (bugün) İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesi ile ilgili tasarıyı savunurken yaptığı açıklamalar hakkındaki değerlendirmemiz aşağıdadır.

İstanbul Üniversitesi, yüzbini aşkın gencimizi eğiten, Milli ekonomiye katma değer yaratan Büyük ölçekli yerli projeler üreten yapısı ile dünyanın en büyük üniversiteleri içindedir.

İstanbul Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük ölçekli Eğitim ve Bilim üretimini, kamu yararı ilkesi ile, yüzü aşkın Fakülte, Enstitüsü ve Araştırma Merkezinin, başta öğretim üyesi birikimi olmak üzere tüm imkan, kabiliyet ve kaynaklarını son damlasına kadar birleştirerek, ortak kullanarak gerçekleştirebilmektedir.

İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesi, zaten kıt olan kaynakların parçalanarak, etkin ve verimli kullanımını engelleyecek;

Her iki üniversitenin Eğitim ve Bilim üretimi toplamı;

Öğrenci eğitimi, yerli proje sayısı ve niteliği;

İÜ’nin mevcut üretiminin altına düşecektir.

Eğitim-Bilim kurumlarının ölçek-üretim kapasitesi ile ilgili yapılan araştırma sonuçları ve uluslararası deneyimleri bu yöndedir.

Bölme ısrarı, Türkiye’nin ihtiyacı olan bilim ve eğitim üretimine ilk sonuçları Birkaç yıl içinde görülecek ağır darbeler indirecektir.

Türkiye Cumhuriyeti bilimin kılavuzluğunda ilerlediği ölçüde;

Bilime, Eğitime ve Üretime dayanan güçlü Türkiye’yi inşa edebileceğimize;

Vatanımızın bütünlüğünü, Milletimizin birliğini ve Devletimizin bağımsızlığını koruyup geliştirebileceğimize inancımız tamdır.

Saygı ile Kamuoyuna duyururuz

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ GİRİŞİMİ

ÖNEMLİ DUYURU

Prof. Hasan YAZICI ve Prof. Hüsrev HATEMİ

Katılımları ile

İstanbul Üniversitesi’nin bölünmesinin sonuçlarını geniş kapsamlı olarak değerlendirileceği “Cerrahpaşalı ve Üniversiteli olmak” Konferansı,

30 Nisan Pazartesi saat 15.30’da

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlık binası önünde,

Tüm CTF ve İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim üyeleri ve öğrencilerini katılımı ile yapılacaktır.

Kısa sürede, içinde Rektörlük, Dekanlık, Ana Dal başkanlığı görevi yapmış ve yapmakta olan yedi bini aşkın Profesör, Doçent, Uzman Dr., Tıp öğrencisi tarafından imzalanmış ve imzalanmaya devam edilmekte olan Bildiri için https://turkiyeuniversiteleri.org/

İletişim;

bilgi@turkiyeuniversiteleri.org