Kırgınız, Küskünüz, Çok Üzgünüz

Dünya akademik çevrelerinde, Türkiye’den bildiğiniz üniversiteler hangileridir diye sorarsanız eminim en başta İstanbul Üniversitesi’ni söylerler. İstanbul Üniversitesinin temelleri, İstanbul’un bilim ve kültür şehri olmasını isteyen Fatih Sultan Mehmet’in İstanbulu fethettiği 1453 yılına kadar dayanır. 600 yıla yakın bir tarihi ile İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin bu alanda en köklü en prestijli kurumları arasında birinci sırada yer almaktadır. Dünya üniversiteleri sıralamasında ilk beş yüz üniversite arasına Türkiye’den bir tek üniversite girebilmiştir ki o da İstanbul Üniversitesi’dir. Üniversitemiz Memleketimiz’de bilimin, ilmin gelişmesinde amiral gemisi görevi yaparak diğer üniversitelerimizin kurulmasına, gelişmesine öncülük etmiştir.

Bugün ismini duyurmuş popülaritesi yüksek özel vakıf üniversiteleri, akademik kadrolarını çoğunlukla İstanbul Üniversitesinden öğretim üyesi devşirerek kurmuşlardır ve kurmaktadırlar. Ardı ardına açılan bu üniversiteler, ekonomik olarak sıkıntıda olan devlet üniversitesi öğretim üyeleri için cazibe merkezi olmuşlardır. Özellikle tıp fakülteleri sağlıkta dönüşümden son derece muzdarip olmuşlar neredeyse sırf bu yüzden çok değerli öğretim üyelerinin yarısını kaybetmişlerdir. Öğretim üyesi gücünün önemli bir kısmını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, ekonomik zorluklarına rağmen dimdik ayakta kalabilmişler ve hizmetlerini hiçbir aksaklığa meydan vermeden yerine getirebilmişlerdir. Üniversitemiz’in bugün sahibi olduğu gerek ulusal, gerekse uluslararası akademik prestijinde en önemli katkıyı bu fakültelerimiz ve bu fakültelerden yetişenler sağlamaktadırlar.
İki fakülte arasında kardeşlik dostluk bağları olduğu gibi tatlı bir rekabetin de olması üniversiteye akademik olarak büyük kazanımlar sağlamaktadır.

ÖSS sınavında en başarılı öğrenciler Cerrahpaşa Tıp Fakültesini tercih etmekteler, TUS sınavında Türkiye sıralamasında derece yapan mezunlarımız, her yıl haklı olarak gururlanmamıza vesile olmaktadırlar.

Bazı köklü devlet ünivetsitelerinin bölünerek on beş yeni üniversite kurulacağı yönündeki haberin gündeme düşmesi üzerinden bir hafta geçti. Çarşamba günü, komisyondan döneceğini umduğumuz YÖK teklifi maalesef Milli Eğitim komisyonunda görüşülüp, kanun tasarısı haline getirilerek Meclis Genel Kurulu’na gönderilmiştir.

Yeniden yapılanmanın her türlü zorluğuna rağmen, hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirmek için büyük bir özveri ile çalıştığımız kurumumuzun,İstanbul Ünivetsitesi’nden ayrılarak yeni kurulacak İstanbul Üniversitesi ( Cerrahpaşa )’ya bağlanacağı haberi bizleri ziyadesi ile üzmüş, günlerdir sesimizi duyurmaya çalıştığımız halde bizi duymayan yetkililere kırgınlık ve küskünlük duygularımızla tekrar sesleniyoruz İstanbul Ünivetsite’mizi bölmeyin, Cerrahpaşa’mıza kıymayın.
Bu tasarı yasalaşırsa İstanbul Üniversite’si çok önemli bir lokomotifini kaybedecek,ruhunu tarihinden ve köklerinden alan Cerrahpaşa sıradanlaşma, hatta yok olma tehlikesi ile yüz yüze kalacaktır.

Prof. Dr. Salih Pekmezci

6 thoughts on “Kırgınız, Küskünüz, Çok Üzgünüz

  1. Cerrahpaşa tıp fakültesinin hastalari olarak, üniversitesimizin bölünmesine karşıyız. Böyle köklü bir hastaneyi bölmek bilime ve tıpa hakarettir, bizler türk milleti olarak buna karşı çıkıyoruz ve bölünmesini istemiyoruz.

  2. Cerrahpaşa tıp fakültesinin hastalari olarak üniversitesimizin bölünmesine karşıyız böyle köklü bir hastaneyi bölmek bilime ve tıpa hakarettir bizler türk milleti olarak buna karşı çıkıyoruz ve bölünmesini istemiyoruz

  3. Cerrahpaşa tıp fakültesinin hastalari olarak üniversitesimizin bölünmesine karşıyız böyle köklü bir hastaneyi bölmek bilime ve tıpa hakarettir bizler türk milleti olarak buna karşı çıkıyoruz ve bölünmesini istemiyoruz

  4. Cerrahpaşa tıp fakültesi hastalıkları olarak üniversitesimizin bölünmesine karşıyız böyle köklü bir hastaneyi bölmek bilime ve tıpa hakarettir bizler türk milleti olarak buna karşı çıkıyoruz ve bölünmesini istemiyoruz

  5. Cerrahpaşa tıp fakültesinin hastanesinin ünüversitenin bölünmesine karşıyız böyle köklü bir hastaneyi bölmek bilime ve tıp hakarettir bilzler türk milleti olarak buna karşı çıkıyoruz ve bölünnmesini istemiyoruz

  6. Cerrahpaşa tıp fakültesi hastalıkları olarak üniversitesimizin bölünmesine karşıyız böyle köklü bir hastaneyi bölmek bilime ve tıpa hakarettir bizler türk milleti olarak buna karşı çıkıyoruz ve bölünmesini istemiyoruz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir